EN

 
 
Sposób układania płyt

Układanie płyt należy rozpocząć od dłuższej krawędzi drogi lub placu, tak aby płyty położone były krawędzią bez wypustu z bolcami na zewnątrz. Każda płyta ma wytłoczony, dzielący ją na pół rowek, aby ułatwić przecięcie jej piłą tarczową. Umożliwia to łatwe dopasowanie materiału do wielkości pokrywanej powierzchni, od jednej krawędzi do drugiej. Płyty należy układać w taki sposób, aby rowki wytłoczone na ich powierzchniach były względem siebie równoległe. Jeśli chcemy wykończyć krawędź ułożonej nawierzchni, musimy odciąć wypusty płyt i przykręcić np. kątownik 20x20 – aluminiowy lub stalowy. Do przykręcenia można użyć blachowkrętów z łbem płaskim. Otwór na powierzchni płyty bez kanalika pełni dodatkową funkcję drenażową.

Właściwie każde podłoże nadaje się do wykorzystania pod oferowaną przez nas rewolucyjną powierzchnię UL 5000.
Przed układaniem powierzchni należy przygotować podłoże: w przypadku nawierzchni tymczasowej – należy jedynie wybrać kamienie oraz ostre przedmioty, a większe dołki zasypać ziemią. Jeśli chodzi o nawierzchnię stałą, zalecane jest spulchnienie ziemi na głębokości 5 cm oraz wybranie ostrych przedmiotów i kamieni.

strona płyty nawierzchniowej

UL 5000

opis | parametry | zalety | zastosowania | sposób układania | cennik | certyfikaty i opinie | galeria | kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone. PRET 2009